Profil

Smede- og maskinfabrikken K.S.M. Kragelund ApS mellem Vejle og Horsens hører til en af de mange midtjyske maskinindustrier i støt vækst. Virksomheden startede i 1961 med en ansat og har været i konstant udvikling siden. Fabrikken har i dag ca.80 medarbejdere.

Aktiviteterne fordeler sig på tre hovedområder:
  • Pladebearbejdning med skæring, valsning, klipning, bukning og svejsning. Primært underleverandørarbejde til maskindustrien
  • Egenproduktion af kranværktøj som sælges under navnet HEMA kranudstyr
  • Et traditionelt smede- og maskinværksted med reparationer til blandt andet industrien og landbruget

I 1999 købte K.S.M. Kragelund ApS firmaet A/S Kolster Engineering - et ingeniørfirma med speciale i projektering, konstruktion og salg af luft- og røggasspjæld til bl.a. kraftvarmeindustrien og containerskibe. Ved årsskiftet 2015 blev firmaet fusioneret med K.S.M. Kragelund ApS og indgår nu i KSM som en selvstændig afdeling.

K.S.M. Kragelund ApS har gennem sit virke i branchen gjort sig kendt ved kvalitet, stor fleksibilitet, et højt serviceniveau, leveringssikkerhed, veluddannede medarbejdere, en fornuftig prispolitik samt samarbejdsvilje og -evne.

KSM’s ejere tager del i de fleste aktiviteter, og gennem en flad ledelsesstruktur sikres en høj grad af medarbejderindflydelse. Det giver en positiv indstilling og afspejler en stor grad af samarbejdsvilje- og evne. Herigennem håber vi at blive det mest naturlige valg for vores kunder.
 

Velkommen

Vi byder Dem velkommen til K.S.M. Kragelund ApS. 
Vor hjemmeside er tiltænkt at informere bedst mulig om de kompetencer og kapaciteter, som vi har. Kendetegende for vor virksomhed er den fleksibilitet vi har i samarbejdet med vore kunder og den kvalitet vi har i vore løsninger. Vi ønsker altid at bidrage bedst mulig i vores kunders værdikæde.