Klik for KSM Shoppen, Service & Reparation

Velkommen

Vi byder Dem velkommen til K.S.M. Kragelund A/S. Vor hjemmeside er tiltænkt at informere bedst mulig om de kompetencer og kapaciteter, som vi har. Kendetegende for vor virksomhed er den fleksibilitet vi har i samarbejdet med vore kunder og den kvalitet vi har i vore løsninger. Vi ønsker altid at bidrage bedst mulig i vores kunders værdikæde.

Profil

Smede- og maskinfabrikken K.S.M. Kragelund A/S mellem Vejle og Horsens hører til en af de mange midtjyske maskinindustrier i støt vækst. Virksomheden startede i 1961 med en ansat og har været i konstant udvikling siden. Fabrikken har i dag ca.80 medarbejdere.

Aktiviteterne fordeler sig på tre hovedområder:

  • Pladebearbejdning med skæring, valsning, klipning, bukning og svejsning. Primært underleverandørarbejde til maskindustrien
  • Egenproduktion af kranværktøj som sælges under navnet HEMA kranudstyr
  • Et traditionelt smede- og maskinværksted med reparationer til blandt andet industrien og landbruget

Historie

I 1999 købte K.S.M. Kragelund A/S firmaet A/S Kolster Engineering – et ingeniørfirma med speciale i projektering, konstruktion og salg af luft- og røggasspjæld til bl.a. kraftvarmeindustrien og containerskibe. Ved årsskiftet 2015 blev firmaet fusioneret med K.S.M. Kragelund A/S og indgår nu i KSM som en selvstændig afdeling.

K.S.M. Kragelund A/S har gennem sit virke i branchen gjort sig kendt ved kvalitet, stor fleksibilitet, et højt serviceniveau, leveringssikkerhed, veluddannede medarbejdere, en fornuftig prispolitik samt samarbejdsvilje og -evne.

KSM’s ejere tager del i de fleste aktiviteter, og gennem en flad ledelsesstruktur sikres en høj grad af medarbejderindflydelse. Det giver en positiv indstilling og afspejler en stor grad af samarbejdsvilje- og evne. Herigennem håber vi at blive det mest naturlige valg for vores kunder.

Vision

Gennem vores dygtige medarbejdere og høje kvalitet vil vi være kendt for vores evne til altid at kunne finde kreative løsninger for vores kunder og os selv.

Vi vil være en markant spiller på det danske marked inden for traditionelt smedearbejde.

Vi producerer og markedsfører også en række egenudviklede kvalitetsprodukter og services, som falder naturligt sammen med de kompetencer vi har.

Mission

KSM er en moderne smede- og maskinfabrik, der gennem dygtige medarbejdere udfører alle former for underleverandørarbejde inden for svejsning og skæring samt valse-, bukke- og savearbejde.

Moderne maskiner og udstyr sammenholdt med vores kreative evner til hurtig omstilling, sikrer høj kvalitet og hurtig levering.
Foruden underleverandørarbejde producerer og markedsfører vi HEMA udstyr og KOLSTER spjæld samt udfører serviceopgaver til industri og landbrug. 

Værdier
Kvalitet

Vi leverer med faglig stolthed som aftalt

Troværdighed

Vi er åbne, ærlige og ansvarlige

Samarbejde

Vi bliver stærkere ved at bruge hinandens styrker

Respekt

Vi anerkender hinandens forskellighed

Udvikling

Vi skaber forbedringer gennem viljen til nytænkning

Miljø

Vi værner om vores medarbejder og omgivelser

Kom ind og se vores butik i nye lyse lokaler. Her finder du et bredt udvalg af produkter både til erhverv og private. Og det vi ikke har, kan vi skaffe – oftest til dagen efter.

Beklædning

Vi har en afdeling med beklædning. Mangler du f.eks. arbejdstøj, sikkerhedsfodtøj eller undertøj, så kan vi hjælpe dig.

Mange mærker

RENO er et af de kvalitetsmærker vi forhandler i butikken. Har du brug for højtryksrenser, kompressor eller tilbehør til disse, så kom ind og tag en snak med os.

Åbningstider

Kom ind og se vores butik i nye lyse lokaler. Her finder du et bredt udvalg af produkter både til erhverv og private. Og det vi ikke har, kan vi skaffe – oftest til dagen efter.

Beklædning

Vi har en afdeling med beklædning. Mangler du f.eks. arbejdstøj, sikkerhedsfodtøj eller undertøj, så kan vi hjælpe dig.

Mange mærker

RENO er et af de kvalitetsmærker vi forhandler i butikken. Har du brug for højtryksrenser, kompressor eller tilbehør til disse, så kom ind og tag en snak med os.

Åbningstider