Konstruktør – ingeniør – maskintekniker – produktionsteknolog

konstruktor

Motiveres du af hyppige opgaveskift, og kan du fokusere på det væsentlige, når det kræves??

 

K.S.M. Kragelund ApS fortsætter sin vækst og konstruktionsafdelingen skal have tilført nye ressourcer. Afdelingen fungerer som ressource og sparringspartner for alle fire hovedområder, som virksomheden er opdelt i, nemlig;

  • Pladebearbejdning med skæring, valsning, klipning, bukning og svejsning
  • Egenproduktion af kranudstyr – HEMA
  • Egenproduktin af røggasspjæld – Kolster
  • Smede- og maskinværksted med ydelser til industri og landbrug

Jobbet:

Du får et bredt job og mulighed for at arbejde med alle aspekter i de tekniske løsninger, spændende fra skitsemodeller og drøftelse med kunden til detaljering og udfærdigelse af tegninger, styklister og materialebeskrivelser.  

Konstruktionsafdelingen samarbejder med alle afdelinger. Afvekslingen vil blive stor med variation i opgaverne og med en bred spændvidde. Dialogen med værkførerne og medarbejdere, vil være direkte og åben i forholdet 1:1.

Du skal kunne tænke løsninger, som kvalitetsmæssigt opfylder de aftalte krav. Samtidig skal du være i stand til at tænke økonomi og funktionalitet ind i løsningerne.

Jobbet kræver et højt engagement, hvor du sammen med dine kollegaer bidrager til at opgaverne kommer godt i mål til aftalt tid og i en kvalitet som aftalt med kunden og produktionen.

Der vil indtil videre være en stor andel af administrations- og dokumentationsarbejde i jobbet. Det foregår i NAV og Officepakken.

Du vil få reference til lederen af konstruktionsafdelingen.

Forventninger til dig:

Din baggrund kan være ingeniør, maskintekniker, konstruktør, produktionsteknolog eller lignende. Du har et godt kendskab til jern- og metalindustrien. Din tekniske indsigt er stor, og du er i stand til at se løsninger. Din indsigt kan være erhvervet som håndværker eller på anden vis.

Mere konkret forventes:

  • erfaring med 2D/3D konstruktion og dokumentation
  • Inventor
  • kendskab til bearbejdning, svejsning og montage
  • måske har du nogle års erfaring fra lignende job i en konstruktionsafdeling

Herudover er det vigtigt, at du kan tage dialogen og sammen med andre kan udvikle og finde de rette løsninger. 

Det personlige:

Du skal være udadvendt og kommunikerende og på samme tid sætte fokus og være i stand til at arbejde selvstændigt. Der kommer mangeartede opgaver forbi konstruktionsafdelingen, så stor omstillingsparathed, fleksibilitet og prioriteringsevne er nødvendigt.

Overblik, orden og struktur er gode og afgørende egenskaber at have med sig.

Prioritering af indsats og tid er nødvendigt, og skal holdes op mod den værdi som skabes. Ofte er den hurtigste vej til en løsning, at spørge en kollega.

Socialt skal du være i stand til at fungere i et lille team med mange berøringsflader i en uformel organisation, hvor der bliver arbejdet professionelt med humør og god stemning.

Du tilbydes:

Et job i en virksomhed med en flad ledelsesstruktur, hvor medarbejderne bliver hørt og forslag kommer på bordet og bliver behandlet. Værdierne efterleves i dagligdagen, og er følgende:

* kvalitet, troværdighed, samarbejde, respekt, udvikling og miljø.

Løn-og pensionsforhold som matcher markedet, kantineordning med frokost og middagsordning, personaleaktiviteter, telefon, uformelt og ambitiøst arbejdsmiljø, hvor medarbejderen tages med på råd og bliver lyttet til.

Rekruttering:

Ønsker du yderligere oplysninger om job eller virksomhed, er du velkommen til at kontakte Partner Hans E. Fischer, HR Navigator, E-mail , Tlf.2685 7555

Send din ansøgning og CV snarest muligt til HR Navigator. Vi behandler ansøgninger løbende og vil tage jobbet af vores hjemmeside, når en rette kandidat er fundet.